Beleid »

Als gemeente wilt u een aantrekkelijk en veilig horeca-aanbod. Hiervoor is beleid nodig op het terrein van horeca, evenementen en alcoholverkoop. Beleid dat voldoet aan de wettelijke kaders en past bij uw lokale situatie. Wij adviseren bij beleidsontwikkeling en werkprocesverbetering.

 

Capaciteit »

Snel achterstanden in vergunningen wegwerken, beleid opzetten en/of actualiseren, steun bij toezicht en handhaving of een collega tijdelijk vervangen? BHBW biedt op interimbasis adviseurs, vergunningverleners, beleidsmedewerkers en handhavingsdeskundigen die u op korte termijn kunnen ondersteunen.

 

Opleiding »

Basiskennis, opfriscursus of coaching in de praktijk. Wij zorgen voor praktijkgerichte opleidingen en cursussen binnen het vakgebied APV, Bijzondere Wetten en horecawetgeving.

 

Nieuws

  • Jurisprudentie: Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999 geen uitputtende opsomming

    Jurisprudentie: Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999 geen uitputtende opsomming

    Op 21 september 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State uitspraak gedaan in het hoger beroep gericht tegen de weigering van de burgemeester om krachtens de Drank- en Horecawet een vergunning te verlenen voor de exploitatie van een horeca-inrichting.

    lees verder »


Contact

Bureau Horeca Bijzondere Wetten
Graafsebaan 44
5384 RT Heesch
030 - 230 23 12