Friese Waddeneilanden

Voor de gemeenten Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog hebben wij het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet uitgevoerd.

 

 • Opdrachtgevers: Gemeenten Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog
 • Opdracht: toezien op de naleving van de Drank- en Horecawet
 • Doel: terugdringen van alcoholverkoop aan minderjarigen

Opdracht

Per 1 januari 2013 is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet gedecentraliseerd naar gemeenten. Omdat de Friese Waddeneilanden zelf niet beschikken over toezichthouders Drank en Horecawet, is ons gevraagd om invulling te geven aan het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. Naast het reguliere toezicht is de BHBW Jong Proef Preventie Methodiek ingezet bij jeugdgevoelige bedrijven.

Aanpak

Allereerst is er bij iedere gemeente in kaart gebracht welke bedrijven jeugdgevoelig zijn. Dit is de basis om de inzet van toezicht te kunnen bepalen. Voor de Friese Waddeneilanden heeft BHBW gekozen om zowel regulier toezicht als alternatief toezicht toe te passen. Met de BHBW Jong Proef Preventie Methodiek is gekozen voor een zelfreguleringsaanpak en hiernaast is de leeftijdsgrenzenpoule (voormalige weekendpoule NVWA) gericht ingezet in combinatie met regulier toezicht Drank- en Horecawet.


Door de toezichthouders is gelet op de volgende punten:

 • Worden er alcoholhoudende dranken aan minderjarigen verstrekt?
 • Beschikt het horecabedrijf over een actuele drank- en horecavergunning?
 • Aanwezigheid van leidinggevenden.
 • Voldoet de inrichting aan de gestelde regels ten aanzien van de inrichtingseisen?
 • Daarnaast zijn er controles uitgevoerd op de overige aspecten van de Drank- en Horecawet.

 

De leeftijdsgrenzenpoule is specifiek ingezet op het thema jeugd & alcohol. De jonge toezichthouders hebben zich onder het uitgaanspubliek gemengd en hebben deze een aantal zaken in kaart gebracht, zoals:

 • het deurbeleid;
 • alcoholverstrekking aan personen beneden de 18 jaar;
 • leeftijdsgrensaanduidingen; en
 • legitimatievraag door alcoholverstrekkers.

Resultaat

Door te variëren tussen regulier en alternatief toezicht hebben de gemeenten hun toezicht capaciteit efficiënt in kunnen zetten. Door deze toepassing heeft men extra in kunnen zetten op prioriteiten zoals leeftijdscontroles. De gemeenten hebben laten zien dat zij hun verantwoordelijkheid nemen in de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Waar nodig hebben de gemeenten ook handhavend opgetreden. 

 

Ook in 2015 zullen wij de Friese Waddeneilanden ondersteunen met toezicht en handhaving ten aanzien van de Drank- en Horecawet.


Contact

Bureau Horeca Bijzondere Wetten
Graafsebaan 44
5384 RT Heesch
030 - 230 23 12