Gemeente Culemborg

Wij hebben een juridisch deeladvies uitgebracht in het onderzoek van de gemeente Culemborg naar de eigen exploitatiemogelijkheden van het stadhuis aan de Markt.

  • Opdrachtgever: gemeente Culemborg
  • Opdracht: juridisch advies uitbrengen
  • Doel: juridische (on)mogelijkheden in kaart brengen rondom de horeca-exploitatie

Opdracht

De gemeente Culemborg voerde een onderzoek uit naar de exploitatiemogelijkheden van het oude stadhuis. Eén van de onderdelen van de exploitatiemogelijkheden bestond uit een horeca-component. Wij werden gevraagd om de toepasselijke wet- en regelgeving in kaart te brengen. Van de Drank- en Horecawet tot aan de Wet Markt en Overheid.

Aanpak

Na een intakegesprek en dossierscan werden de onderzoeksvragen geformuleerd. Wij stelden hierbij een stappenplan op gezien de eerdere lopende onderzoeken rond hetzelfde thema. Volgens planning werd het adviesrapport opgeleverd en kregen de betrokkenen de gelegenheid om aanvullende vragen stellen. Na een eindgesprek en laatste reactietermijn in het adviestraject kon een deeladvies worden opgeleverd.

Resultaat

De gemeente Culemborg heeft een juridisch advies op maat gekregen voor de exploitatie van het stadhuis. De voorgelegde scenario's werden juridisch beoordeeld op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving. Ook werden aanbevelingen in het rapport opgenomen voor het verdere vervolg van het onderzoek. Op dit deeladvies kon de gemeente Culemborg op basis van een gedegen totaalonderzoek verdere besluiten nemen.


Contact

Bureau Horeca Bijzondere Wetten
Graafsebaan 44
5384 RT Heesch
030 - 230 23 12