Gemeente Rotterdam

Wij hebben voor de gemeenteraad van Rotterdam een informatieve presentatie gegeven over de toepassing van de nieuwe Drank- en Horecawet.

  • Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
  • Opdracht: De gemeenteraad en andere belanghebbenden informeren over de nieuwe Drank- en Horecawet, met name over de verplichte paracommerciële verordening
  • Doel: Kennis en ervaringen overdragen aan de gemeenteraad zodat zij met voldoende kennis de paracommerciële verordening kan vaststellen

Opdracht

Ter voorbereiding op de vaststelling paracommerciële verordening door de gemeenteraad is ons gevraagd een informerende presentatie te geven over de gewijzigde Drank- en Horecawet en met name over de verplichte paracommerciële verordening aan leden van de raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Middelen, de raadscommissie Economie, Haven, Milieu en Vervoer en andere genodigde belanghebbenden. Deze bijeenkomst stond in het teken van het informeren van de aanwezigen en het in beeld krijgen van de zienswijzen om uiteindelijk tot een vastgestelde  gedragen paracommerciële verordening te komen.

Aanpak

De gewijzigde Drank- en Horecawet heeft niet alleen gevolgen voor de gemeentelijke organisatie. Ook de paracommerciële instellingen en commerciële horecaondernemers van de gemeente krijgen met de wetswijziging te maken. Om deze reden zijn dan ook naast de raadscommissieleden vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland, Rotterdam Sport Support en andere paracommerciële instellingen uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst werden de wijzigingen in de Drank- en Horecawet toegelicht, de bevoegdheden binnen de gemeente besproken en werd ingezoomd op de verplichte paracommerciële verordening. Hierna bestond de mogelijkheid voor de aanwezigen om vragen over het onderwerp aan burgemeester Aboutaleb, BHBW en andere aanwezigen. Ook kon een ieder zienswijzen kenbaar maken aan de leden van de raadscommissies.

Resultaat

De gemeenteraad is goed ingelicht over de gewijzigde Drank- en Horecawet en kan met voldoende achtergrondkennis de paracommerciële verordening gaan vaststellen. De aanwezigen kregen ruim de gelegenheid om vragen te stellen en hun inbreng te leveren aan de raad. Ook de raadsleden maakten van de mogelijkheid gebruik om vragen te stellen aan burgemeester Aboutaleb en Peter Roumen van BHBW. Na afloop van de avond gingen de aanwezigen geïnformeerd naar huis.


Contact

Bureau Horeca Bijzondere Wetten
Graafsebaan 44
5384 RT Heesch
030 - 230 23 12