Beleid »

Als gemeente wilt u een aantrekkelijk en veilig horeca-aanbod. Hiervoor is beleid nodig op het terrein van horeca, evenementen en alcoholverkoop. Beleid dat voldoet aan de wettelijke kaders en past bij uw lokale situatie. Wij adviseren bij beleidsontwikkeling en het verbeteren van werkprocessen.

Ontwikkelen beleid

Om de horeca op gemeentelijk niveau te regelen zijn tal van bijzondere wetten opgesteld. Te denken valt aan Drank- en Horecawet, de Wet BIBOB, en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze wetten vormen de kaders voor het beleid. Van horecabeleid tot tal van deelgebieden als paracommercialisme, hokken en keten, jeugd en alcohol en veiligheid.

 

U kunt bij ons terecht voor het ontwikkelen en actualiseren van beleid of de implementatie van nieuwe wetgeving. Onze juristen zijn dagelijks bezig met deze wetten en kunnen u als interim leidinggevende of adviseur ondersteunen bij de correcte toepassing ervan op uw lokale situatie.

Optimaliseren werkprocessen

Beleid opstellen is één ding, dit soepel uitvoeren een tweede. Heeft u het idee dat er verbeterslagen te maken zijn bij uw gemeente? Onze projectleiders gaan samen met u aan de slag om uw afdeling door te lichten, te reorganiseren of bij het doorvoeren van werkprocesverbeteringen.

Implementatie Drank- en Horecawet

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de Drank- en Horecawet, waaronder toezicht en handhaving. De wet is daarnaast aangescherpt om alcoholgebruik bij jongeren terug te dringen. Gemeenten worden gevraagd om lokaal maatwerk te leveren. Wij kunnen u daarbij helpen, onder door het opleiden en coachen van toezichthouders en andere betrokken ambtenaren. 

Ik wil meer weten »
 

Contact

Bureau Horeca Bijzondere Wetten
Graafsebaan 44
5384 RT Heesch
030 - 230 23 12