Capaciteit »

U wilt snel achterstanden in vergunningen wegwerken, uw beleid opzetten en/of actualiseren, een collega tijdelijk vervangen of uw toezichthouders opleiden? Bureau Horeca Bijzondere Wetten biedt op interimbasis managers, vergunningverleners, beleidsmedewerkers, (Bibob) onderzoekers, adviseurs en handhavingsdeskundigen die u op korte termijn kunnen ondersteunen.

Snel inzetbare specialisten

Of het nu gaat om horeca, alcoholverkoop detailhandel, handhaving, evenementen of Bibob, alles rond alcoholverstrekking is in gemeenten een aparte specialistische tak van sport. Het werkterrein is bovendien continue in beweging door de voortdurende ontwikkeling van wet- en regelgeving, rechtspraak en organisatieveranderingen. Gemeenten halen voor dit vakgebied graag kennis en capaciteit van buiten vanwege het specialisme, de omvang werkvoorraad, kwaliteit, kostenbesparing en tijdwinst.

Vergunningverleners en beleidsmedewerkers

Op interim- of projectbasis ondersteunen wij op het terrein van horeca, evenementen, bijzondere wetten, APV en openbare orde en veiligheid. Onze vergunningverleners en beleidsmedewerkers kunnen alle beleids-, vergunnings- en ontheffingsproducten maken. Zij zijn gespecialiseerd in vergunningverlening en ontheffingsproducten op onderwerpen als coffeeshops, hokken en keten, Bibob, exploitatievergunningen, Drank- en Horecawetvergunningen en overige bijzondere wetten. Zo kunt u snel een inhaalslag maken bij achterstanden. Naast de dagelijkse werkzaamheden kunnen onze specialisten ook aan de slag met het optimaliseren van beleid. Kijk voor de mogelijkheden onder Beleid.

Capaciteit in de uitvoering

Bureau Horeca Bijzondere Wetten helpt u ook op straat. Onze mensen zijn ervaringsdeskundigen in het toezien op de openbare orde in het publieke domein. Deze ervaring en deskundigheid brengen wij graag over aan uw BOA's, toezichthouders en handhavers. Dit doen wij middels coaching en volgens het principe ‘learning by doing’. Onze specialisten in de uitvoering zijn zowel voor een langere periode als op afroep beschikbaar. Lees meer over hierover onder Toezicht.

Ik wil meer weten »
 

Contact

Bureau Horeca Bijzondere Wetten
Graafsebaan 44
5384 RT Heesch
030 - 230 23 12