Obstacle Run Venlo: "een ongelukkige samenloop van omstandigheden"

Bij de Obstacle Run in Venlo (VenloStormt) kwam in juni van dit jaar een 29 jarige vrouw om het leven. Een andere deelnemer was op haar hoofd terechtgekomen in het water. Het ongeluk gebeurde vlak nadat de vrouw van een zeven meter lange glijbaan naar beneden was gegleden.

Onderzoek

De gemeente Venlo heeft opdracht gegeven om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen en het vergunningsproces. In het rapport 'VenloStormt 2017: risico's en verantwoordelijkheden' wordt antwoord gegeven op de vraag welke partij verantwoordelijk is voor de gebeurtenis. Daarnaast is gekeken naar de risico's en hoe deze zijn beperkt door de betrokken partijen.

Conclusie

De gebeurtenis bij VenloStormt 2017 is volgens de onderzoekers een incident. Er is sprake van een ongeluk dan wel een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De onfortuinlijke combinatie van het wedstrijdelement, de kenmerken van de desbetreffende hindernis (de glijbaan) en het troebele water heeft hierbij een belangrijke rol gehad.

 

De gemeente en de organisator hebben bij de voorbereiding en de vergunningverlening in voldoende mate hun verantwoordelijkheid genomen om de risico's in te schatten en te beperken, aldus de onderzoekers. Zo is meerdere keren uitgebreid overleg gevoerd en hebben beiden partijen genoeg oog gehad voor het brede scala aan veiligheidsrisico's.
Toch is bij de voorbereiding voornamelijk aandacht geweest voor de 'klassieke risico's' en minder voor de risico's gerelateerd aan de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de hindernissen. De kennis hierover is vaak niet of nauwelijks aanwezig bij gemeenten.

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbeveling in het rapport aan de gemeente Venlo is om bij twijfel vaker deskundigen in te schakelen om beter inzicht te krijgen in de risico's. Deskundigen kunnen onder andere bij partner-organisaties worden gevonden zoals bij de Krijgsmacht en/of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

 

Aan de organisator is de aanbeveling gedaan om meer experts in te zetten en een keurmerk in te stellen voor een brancheorganisatie. Dit keurmerk kan aanvullende eisen stellen aan de hindernissen en verplichtingen opleggen aan de deelnemers.

Klassiek dilemma

Moeten we risico's mijden of moeten we risico's durven nemen en accepteren? Dit is een vraag die vaak wordt gesteld door mensen die betrokken zijn bij de voorbereiding van evenementen of activiteiten. Momenteel is er geen beleid met betrekking tot de veiligheid van Obstacle Runs in Nederland. Wanneer alle risico's tot het uiterste worden gemeden, is een soortgelijk evenement niet meer mogelijk. 

 

Het antwoord op de bovengenoemde vraag is dan ook per activiteit verschillend. Zo zal elke betrokken partij bij de voorbereiding zelf de afweging moeten maken om een risico te mijden of om een risico te beperken en te accepteren. Moeten we dan stellen dat een dodelijk ongeval gezien de aard van een evenement acceptabel kan zijn? 

 

 

 

Gepubliceerd: december 2017


Contact

Bureau Horeca Bijzondere Wetten
Graafsebaan 44
5384 RT Heesch
030 - 230 23 12