Advies

Als gemeente wilt u een aantrekkelijk en veilig horeca- en evenementenaanbod. Hiervoor zijn visie, beleid en uitvoeringskaders nodig. Het betreft de Algemene plaatselijke verordening, de Alcoholwet, Wet Bibob en andere bijzondere wetten. Maar ook over bestemming, gebruik, milieu, bouw en veiligheid (o.a. constructief en crowd management). Beleid dat voldoet aan de wettelijke kaders en past bij uw lokale situatie. Wij adviseren bij het totale proces en de praktische uitvoering.


Ontwikkelen beleid

Om de horeca op gemeentelijk niveau te regelen zijn tal van bijzondere wetten opgesteld. Te denken valt aan de Algemene plaatselijke verordening, de Alcoholwet en Wet Bibob. Deze wetten vormen de kaders voor het beleid. Van horecabeleid tot tal van deelgebieden zoals paracommercialisme, hokken en keten, jeugd & alcohol en veiligheid.


U kunt bij ons terecht voor het ontwikkelen en actualiseren van beleid of de implementatie van nieuwe of veranderende wetgeving. Onze juristen zijn dagelijks bezig met deze wetten en kunnen u als interim leidinggevende of adviseur ondersteunen bij de correcte toepassing ervan op uw lokale situatie.


Optimaliseren werkprocessen

Beleid opstellen is één ding, dit soepel uitvoeren een tweede. Heeft u het idee dat er verbeterslagen te maken zijn bij uw gemeente? Onze projectleiders gaan samen met u aan de slag om uw afdeling door te lichten, te reorganiseren of bij het doorvoeren van werkprocesverbeteringen.

Opleiding

Zowel voor uw nieuwe medewerkers als voor de meer ervaren medewerkers bieden wij opleidingen, cursussen en coachingstrajecten op het gebied van de Algemene plaatselijke verordening, horecawetgeving en andere bijzondere wetten aan. Bij alle opleidingen staat de praktijk centraal. Hoe pas ik de regels toe in een politiek-bestuurlijke omgeving?


De docent

Onze docenten/adviseurs zijn experts in het vakgebied. In hun dagelijkse praktijk ondersteunen zij gemeenten met advies en capaciteit. Deze praktijkervaringen zijn de basis van onze opleidingen. Uiteraard is de theorie belangrijk als basis, maar de vertaling en toepassing in de praktijk is cruciaal voor het succes.


De opleidingen, cursussen en coachingstrajecten zijn met name bedoeld voor (gemeente)ambtenaren. In overleg kunnen opleidingen en cursussen ook voor andere groepen, zoals bijvoorbeeld leidinggevenden in de horeca en verkoopmedewerkers alcoholverstrekkende bedrijven, worden samengesteld. In de opbouw van het opleidingstraject wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het kennisniveau van de cursist in relatie tot het gewenste reslutaat. Een basisopleiding is voor eenieder toegankelijk, terwijl de verdiepingscursus een basisniveau vereist van de cursist wil je voldoende rendement hebben en de hele groep aanspreken.


Werkwijze

In onze opleidingen worden theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld. Aan de hand van voorbeelden, veel voorkomende werksituaties én vragen van de cursisten wordt de lesstof toegelicht. Door de praktische benadering van onze opleidingen blijft het dagelijks werk centraal staan en voorkom je door de inbreng casuïstiek soms tevens productieverlies.

Capaciteit

Achterstanden in vergunningen wegwerken, beleid opzetten en/of actualiseren, steun bij toezicht en handhaving of een collega tijdelijk vervangen? BHBW biedt op interimbasis adviseurs, vergunningverleners, beleidsmedewerkers en handhavingsdeskundigen aan die uw afdeling vaak per direct kunnen ondersteunen.


Snel inzetbare specialisten

Of het nu gaat om horeca, evenementen, alcoholverkoop en detailhandel, toezicht en handhaving of Bibob, alles rond alcoholverstrekking is in gemeenten een aparte specialistische tak van sport. Het werkterrein is bovendien continue in beweging door de voortdurende ontwikkeling van wet- en regelgeving, rechtspraak en organisatieveranderingen. Gemeenten vragen ons om op dit vakgebied kennis en capaciteit te leveren vanwege onze ervaring op dit specialisme. Aanpakken van de werkvoorraad, kwaliteit, kostenbesparing en tijdwinst daar gaat het om.


Vergunningverleners en beleidsmedewerkers

Onze vergunningverleners en beleidsmedewerkers kunnen alle beleids-, vergunnings- en ontheffingsproducten maken. Zij zijn gespecialiseerd in vergunningverlening en ontheffingsproducten op onderwerpen als horeca, evenementen, coffeeshops, speelautomatenhallen, exploitatievergunningen en overige producten uit de bijzondere wetten. Zo kunt u snel een inhaalslag maken bij achterstanden. Naast de dagelijkse werkzaamheden kunnen onze specialisten ook aan de slag met procesverbeteringen, persoonlijke coaching en het actualiseren van het beleid.


Capaciteit toezicht

BHBW helpt u ook op straat. Onze mensen zijn ervaringsdeskundigen in het toezien op de openbare orde in het publieke domein. Deze ervaring en deskundigheid brengen wij graag over aan uw boa's en toezichthouders. Dit doen wij middels coaching en volgens het principe ‘learning by doing’. Onze specialisten in de uitvoering zijn zowel voor een langere periode als op afroep beschikbaar.

Stuur ons een bericht

Meld je aan voor de nieuwsbrief